marți, 6 iulie 2010

Fantome

M-am simţit strigat
în formă
de frunză foşnită
incert şi ocazional…

m-am simţit atins
inocent şi
provizoriu de
zâmbete ceţoase si
fade,
de dorinte ascunse
în iarbă şi in cochilie de
melc rasucit în sine…

m-am simţit străbătut
de fluide poveşti
veneţiene
surâzand indecent,
zgomotos şi
iluzoriu…

Eu însă mi-am cuprins
capul în
autistele-mi palme,

am incercat să-mi
feresc tălpile
sangerânde de
cioburile arhaice
ce mă alcătuiau
odinioară,

gândind în gând
despre gândul viu
şi al meu,

rugându-mă în genunchi
să mă privesc
cu ochii dimineţii
botezate în fân şi mir

şi aşteptând
vânturile
septentrionale
ce mişcă rotund
răbdatoarele
şi blândele mori
să rupă nefericita
vrajă.